Betaal minder belasting via de zelfstandigenaftrek

zelfstandigenaftrekDe Zelfstandigenaftrek is een regeling vanuit de overheid voor ondernemers. Als je gebruik maakt van de Zelfstandigenaftrek, dan mag je je belastbaar inkomen verlagen. Daardoor berekent de Belastingdienst een lagere belasting over jouw inkomen, en hoef je minder belasting te betalen. Net als de Startersaftrek en de MKB-Winstvrijstelling levert de Zelfstandigenaftrek je dus uiteindelijk een belastingvoordeel op.

In dit artikel bespreken we wat de Zelfstandigenaftrek precies inhoudt, aan welke eisen je moet voldoen om er aanspraak op te kunnen maken, en hoe je het meeste voordeel uit de regeling kunt halen.
 

Wat is de Zelfstandigenaftrek?


De Zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek, een verzameling van regelingen die in het leven zijn geroepen met het doel om ondernemen aantrekkelijker te maken. Onder de regelingen van de ondernemersaftrek, vallen behalve de Zelfstandigenaftrek, ook bijvoorbeeld de Startersaftrek, de Meewerkaftrek en de Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Op welk van deze regelingen jij aanspraak kunt maken hangt vooral af van de activiteiten die jij met je onderneming uitvoert.

Tip: 15 maanden gratis online boekhouden? Dat kan met e-Boekhouden.nl!       Meer informatie

 

Voor wie is de Zelfstandigenaftrek?


De Zelfstandigenaftrek is bedoeld voor zelfstandige ondernemers. Daaronder vallen de managers van een klein of groot bedrijf, ZZP’ers en vennoten van een VOF.

Als je in loondienst voor een werkgever werkt, dan heb je geen recht op de Zelfstandigenaftrek – je bent namelijk geen zelfstandig ondernemer. Werk je behalve voor een werkgever ook nog voor een eigen bedrijf(je)? Dan mag je soms wel de gewerkte uren in loondienst mee laten tellen om aan het urencriterium (1225 uur per jaar) te komen. Dat criterium is belangrijk om te bepalen of je wel of geen recht hebt op de Zelfstandigenaftrek. Op de website van de Belastingdienst kan je bepalen of je dit mag doen.

Als vennoot van een BV (Besloten Vennootschap) heb je geen recht op de Zelfstandigenaftrek, of op andere regelingen die onder de ondernemersaftrek vallen. Een BV betaalt wel vennootschapsbelasting over de winst. De Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) van de BV betaalt wel inkomstenbelasting over het deel van de winst dat hij zichzelf als loon uitkeert, maar kan toch geen aanspraak maken op ondernemersaftrek.
 

Aan welke eisen moet een ondernemer voldoen om gebruik te mogen maken van de Zelfstandigenaftrek?


Als ondernemer kan je vaak gebruik maken van de Zelfstandigenaftrek. Er gelden hiervoor wel de volgende voorwaarden.

1. Om te beginnen moet je door de Belastingdienst als ondernemer worden beschouwd. Dat gebeurt niet automatisch als jij met je bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; de Belastingdienst gebruikt eigen criteria om te bepalen wie er wel of geen ondernemer is. Om te weten of jij voor de Belastingdienst als ondernemer geldt, kan je de Ondernemerscheck doen op de website van de Belastingdienst.

2. Je moet ook voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je op jaarbasis minimaal 1225 uur (zo’n 24 uur per week) met je bedrijf bezig moet zijn. Daaronder vallen arbeidsuren, maar bijvoorbeeld ook de tijd die je besteedt aan marketing, administratie en reizen. De Belastingdienst kan je vragen naar een urenopgave over het afgelopen jaar waarmee je bewijst dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Moet je nog aangifte doen over 2021? Vanwege de coronacrisis mag elke ondernemer over de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 toch 24 gewerkte uren opgeven, zelfs als je die niet echt aan je bedrijf hebt besteed.

3. Verder moet je op 1 januari van het jaar waarover je de Zelfstandigenaftrek wil toepassen nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. In 2022 is die leeftijd 66 jaar en 7 maanden; in 2024 stijgt hij naar 67 jaar. Heb je deze leeftijd al wel bereikt? Dan wordt je Zelfstandigenaftrek gehalveerd, waardoor je nog steeds een voordeel hebt.

4. Verder moet je zelf of samen met anderen je onderneming runnen. Als je medegerechtigde van een bedrijf bent, bijvoorbeeld een geldschieter of de commanditair vennoot van een commanditair vennootschap, dan krijg je waarschijnlijk geen Zelfstandigenaftrek.
 

Hoe hoog is de Zelfstandigenaftrek?


De Zelfstandigenaftrek is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de MKB-winstvrijstelling, geen percentage van je winstbedrag. Het gaat om een vast bedrag dat je van je bedrijfswinst af mag trekken, zodat het bedrag van je fiscale (belastbare) winst lager wordt. Daardoor hoef je minder belasting te betalen, omdat de inkomstenbelasting over de fiscale winst van je bedrijf wordt berekend.

In 2022 is het bedrag voor de Zelfstandigenaftrek €6.310. De overheid bouwt helaas dat bedrag de komende jaren met €360 af. In 2023 geldt er een bedrag van €5.950, en in 2028 zal de Zelfstandigenaftrek nog maar €4.120 zijn. Vanaf 2029 daalt het bedrag minder snel, met €110 per jaar, zodat het in 2036 €3.240 zal zijn.

Het zou kunnen zijn dat jouw bedrijf in een jaar minder winst heeft behaald dan het vaste bedrag van de Zelfstandigenaftrek en je eventuele Startersaftrek samen, waardoor je de regeling niet optimaal kunt gebruiken. Je kan dan je volledige winst als aftrekpost opvoeren. Het resterende bedrag kan je ‘bewaren’ onder de noemer ‘niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek’. In de komende 9 jaar kan dat restantbedrag alsnog van je winst worden afgetrokken door de Belastingdienst, zodat je het alsnog kunt gebruiken om een belastingvoordeel te krijgen. De winst in de komende jaren moet dan wél hoger zijn dan het bedrag van de Zelfstandigenaftrek. In deze situatie is het trouwens wél gunstig dat het bedrag van de Zelfstandigenaftrek de komende jaren daalt – je kan als kleine ondernemer zo makkelijker aan de eisen van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek voldoen.
 

Hoe pas ik de Zelfstandigenaftrek toe?


inkomstenbelastingJe hoeft de Zelfstandigenaftrek niet actief aan te vragen bij de Belastingdienst. Je krijgt de kans om de Zelfstandigenaftrek toe te passen als je aangifte voor de Inkomstenbelasting doet. Bij het onderdeel ‘Ondernemersaftrek’, bij het invullen van je inkomstenbelastingaangite moet je een aantal vragen beantwoorden over jouw situatie. Als je in aanmerking komt voor de Zelfstandigenaftrek, wordt die automatisch verrekend over jouw belastingaangifte. Een boekhoudprogramma geeft vaak extra info over dit soort regelingen, zodat je beter snapt waarom je wel of geen recht hebt op een bepaalde aftrekpost.

Je kunt de Zelfstandigenaftrek samen met andere regelingen toepassen om je winst naar beneden toe bij te stellen. Elke regeling zorgt er dan voor dat je uiteindelijke fiscale (belastbare) winst lager uitvalt, en dat levert je een belastingvoordeel op. Hier geven we een rekenvoorbeeld van hoe je deze regelingen samen de winst van je onderneming kunnen bijstellen.
 
  • Laten we stellen dat je in het jaar 2022 in totaal €30.000 winst hebt geboekt, na aftrek van alle gemaakte kosten voor je onderneming. Voor de berekening van je belastbare winst wil je gebruik maken van zowel de ondernemersaftrek en ook van de de Fiscale Oudedagreserve om een pensioen op te bouwen.
     
  • Het bedrag voor de Zelfstandigenaftrek is in 2022 €6.310. Je hebt ook recht op Startersaftrek, waarvoor een bedrag van €2.123 geldt in dit jaar. In totaal mag je dus nu €8.433 van je winst aftrekken.
     
  • Van het resterende bedrag van €21.567 zet je vervolgens nog eens €2.000 opzij voor de Fiscale Oudedagreserve, waardoor dit bedrag omlaag gaat naar €19.567.  
  • Dit is het uiteindelijke bedrag van jouw fiscale belasting, waarover de Belastingdienst gaat bepalen hoeveel inkomstenbelasting over 2022 jij moet betalen. Zoals je ziet is dit bedrag meer dan éénderde lager dan je eigenlijke winst, waardoor je een flink belastingvoordeel krijgt.


Vind je het nog steeds ingewikkeld om met aftrekposten te werken? Een goed boekhoudprogramma helpt je om belastingaangifte te doen. Zo’n programma helpt je door het aangifteproces heen en vraagt automatisch Zelfstandigenaftrek en andere voordelen voor je aan, als jij daar recht op hebt.

Laatste berichten