Maximaal voordeel met de mkb winstvrijstelling

mkb-winstvrijstellingAls ondernemer betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf maakt. Er zijn verschillende regelingen die er voor zorgen dat je dit winstbedrag naar omlaag mag bijstellen, zogenaamde aftrek- of winstvrijstellingen. Daardoor wordt je fiscale of belastbare winst (het bedrag waarover jij inkomstenbelasting moet betalen) lager, en dat levert je voordeel op.

De MKB-Winstvrijstelling is één van de regelingen die voor ondernemers gunstig kan uitpakken. Hij levert een aftrekpost van 14% op, en hij is voor praktisch elk type ondernemer bereikbaar. Bovendien kan de MKB-Winstvrijstelling samen met andere winstvrijstellingen (zoals de Ondernemersaftrek) gebruikt worden, waardoor het totaalbedrag van je belastbare winst nog verder omlaag kan worden geschroefd. Lees hier hoe de MKB-Winstvrijstelling werkt en hoe je hem juist gebruikt om je belastbare winst te berekenen, zodat je er maximaal voordeel van hebt.

Tip: 15 maanden gratis online boekhouden? Dat kan met e-Boekhouden.nl!       Meer informatie

Wat is de MKB-Winstvrijstelling?

De overheid heeft een aantal regelingen in het leven geroepen, die het doel hebben om ondernemers financieel tegemoet te komen. De MKB-Winstvrijstelling hoort in die categorie voordelen thuis, samen met de Startersaftrek en de Zelfstandigenaftrek. Elk van deze regelingen komt er op neer dat je als ondernemer een aftrekpost mag opvoeren, waardoor je belastbare winst lager uitvalt. Omdat je belasting wordt berekend over je belastbare winst, hoef je aan het eind van het jaar minder belasting over je inkomsten te betalen. Daarmee kan je de MKB-Winstvrijstelling zien als een vorm van belastingvoordeel.

De overheid heeft de MKB-Winstvrijstelling en andere vrijstellingen in het leven geroepen om ondernemen aantrekkelijker te maken. Deze regeling is voortgekomen uit het project ‘Weken aan Winst’ dat in 2007 gehouden werd en dat bedoeld was om manieren te verkennen om ondernemen aantrekkelijker te maken voor Nederlanders . De regeling was bedoeld om de effecten van een tariefsverlaging van de Vennootschapbelasting deels op te heffen. In 2010 was de hoogte van de vrijstelling 10,5%, terwijl dit in 2022 14% is. Het is niet bekend of de hoogte van de regeling de komende jaren verandert.
 

Voor wie is de MKB-Winstvrijstelling?

Je zou denken dat dit type vrijstelling alleen voor het middel- en kleinbedrijf (MKB) geldt, en tot 2010 was dat ook zo. Sinds dat jaar is het bereik van de MKB-Winstvrijstelling veel groter geworden, omdat je niet meer minstens 1225 uur per jaar hoeft te werken om hem te krijgen. Door het wegvallen van dit urencriterium is de MKB-Winstvrijstelling nu beschikbaar voor iedereen die als ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Er is dus geen specifieke, nauwe doelgroep waarop gericht wordt door deze vrijstelling.

Je hoeft de MKB-Winstvrijstelling niet apart aan te vragen, zolang je bedrijf bij de KvK geregistreerd is. De Belastingdienst houdt namelijk automatisch rekening met de MKB-Winstvrijstelling, als ze berekenen hoeveel inkomstenbelasting jij moet betalen over het vorige jaar.
 

Aan welke eisen moet een ondernemer voldoen om gebruik te mogen maken van de MKB-Winstvrijstelling?

OndernemerAls je als ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en ook zo bij de Belastingdienst bekend bent, dan is dat voldoende om recht te hebben op de MKB-Winstvrijstelling. Dat geldt dus voor ZZP’ers, maatschappen, vennootschappen en andere bedrijven. Dit type belastingvoordeel is niet beschikbaar voor stichtingen en verenigingen. Je hebt verder niet te maken met het urencriterium: je hoeft niet aan te kunnen tonen dat je minstens 1225 uur op jaarbasis aan je bedrijf hebt besteed.

Dat je bij de KvK ingeschreven staat, hoeft trouwens niet automatisch te betekenen dat de Belastingdienst jou ook als ondernemer ziet. Weet je niet of je wel als ondernemer wordt gezien door de Belastingdienst? Er is een kans dat je toch in aanmerking komt voor dit voordeel. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het wezen dat de Belastingdienst je als ondernemer beschouwt en dat je daardoor gebruik kan maken van deze en andere regelingen voor ondernemers. De Ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst kan je uitsluitsel geven over jouw status en situatie.
 

Hoe hoog is de MKB-Winstvrijstelling?

In 2022 is de MKB-Winstvrijstelling 14% van je winst. Als je belastbare winst op jaarbasis €10.000 zou zijn, mag je daar dus €1.400 van aftrekken. Er zit wel een maximaal tarief aan het bedrag dat je als aftrekposten mag opvoeren. In 2022 is dat een tarief van 40% voor alle gecombineerde regelingen (dus niet alleen de MKB-Winstvrijstelling, maar ook de Ondernemersaftrek, Zelfstandigenaftrek enzovoort). De ondernemers die uiteindelijk het meeste profiteren van de MKB-Winstvrijstelling, zijn degenen die het totaalbedrag van hun belastbare winstaftrek op 40% van de totale winst kunnen berekenen.

Het maximumbedrag voor de totale winstaftrek wordt in de komende jaren minder: de overheid wil namelijk toewerken naar een belastingstelsel waarin maar twee belastingschijven bestaan. Dat heeft twee gevolgen. Het maximumtarief voor de MKB-Winstvrijstelling gaat omlaag (naar een tareif van 37,05% in 2023), en de maximale winst die je mag halen is €69,398 op jaarbasis. Bedrijven die méér winst maken dan dat bedrag, kunnen vanaf 2023 helaas geen aanspraak meer maken op de MKB-Winstvrijstelling. In zekere zin gaat de regeling dan weer gelden voor de doelgroep waarvoor hij ooit bedoeld was: de kleine en middelgrote ondernemingen.

Er zit ook een addertje onder het gras bij deze regeling. Hij is namelijk alleen voordelig als je onderneming aan het eind van het jaar in de zwarte cijfers staat. Maak je verlies? Dan vermindert de MKB-Winstvrijstelling je fiscale verlies, waardoor je zwaarder belast wordt dan wanneer je geen gebruik zou maken van de regeling.
 

Hoe pas ik de MKB-Winstvrijstelling toe?

De MKB-Winstvrijstelling is een aanvulling op andere voordelen die de overheid biedt, zoals regelingen in het kader van de ondernemersaftrek (o.a. de Startersaftrek en de Zelfstandigenaftrek). Ook de aftrek voor de Fiscale Oudedagreserve valt te combineren met de regeling. Je kunt de vrijstelling dus gebruiken náást deze andere voordelen. Je moet dan eerst deze twee andere soorten aftrek toepassen op je winst, en over het bedrag dat daarna overblijft, mag je de MKB-Winstvrijstelling toepassen. Je boekhouder en een goed boekhoudprogramma past elke soort aftrek in de juiste volgorde toe.

Laten we even een rekenvoorbeeld geven van hoe je de vrijstelling correct toepast.
 

  • Stel dat je in een jaar €50.000 winst hebt gemaakt, na aftrek van alle gemaakte kosten. Voor de berekening van je belastbare winst wil je gebruik maken van zowel de ondernemersaftrek en de Fiscale Oudedagreserve als de MKB-Winstvrijstelling.
  • Je ondernemersaftrek is 30%, zodat je fiscale winst na aftrek daarvan nog €35.000 bedraagt.
  • Van dit bedrag zet je vervolgens nog eens €3.000 opzij voor de Fiscale Oudedagreserve, waardoor het bedrag omlaag gaat naar €32.000.
  • Dit is het bedrag waarop je de MKB-Winstvrijstelling toepast: 0,14 x 32.000 = 4.480.
  • Dankzij alle regelingen komt je belastbare winst nu op €32.000 - €4.480 = €27.520 terecht.


Belasting besparenJe belastbare winst is dus in totaal maar liefst €22.480 minder dan het beginbedrag, en 22,4k waarover door de Belastingdienst uiteindelijk belasting wordt berekend. De MKB-Winstvrijstelling is dus, net als andere regelingen die je een belastingvoordeel opleveren, absoluut iets om rekening mee te houden als je onderneming winstgevend is.

Natuurlijk ben jij als (kleine) ondernemer waarschijnlijk gespecialiseerd in heel iets anders dan belastingen en fiscale wetgeving. Snap je nog niet goed hoe de MKB-Winstvrijstelling en hoe je hem gebruikt? Een accountant kan je helpen om voordeel te slaan uit de regeling - en een modern boekhoudprogramma doet hetzelfde, maar goedkoper, voor je onderneming.
 


Lees verder:

Laatste berichten