Oudedagsreserve voor uw onderneming 

Wat is de oudedagsreserve?

oudedagsreserve boekhoud app vergelijken boekhouden boekhoud softwareDe Oudedagsreserve is een manier om als ondernemer een deel van uw winst te reserveren voor uw oude dag. Over dat deel betaalt u geen belasting en dat is natuurlijk een voordeel. Maar is daarmee alles gezegd? Nee, daarom zetten wij in deze blog voor u uiteen wat de Oudedagsreserve nu eigenlijk inhoudt en wie van deze regeling gebruik mag maken.

Voorwaarden oudedagsreserve

Niet iedere ondernemer komt in aanmerking voor de oudedagsreserve. Er zijn wat voorwaarden waar u aan moet voldoen.

  1. U moet voldoen aan het urencriterium. U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Daarnaast moet u meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden.
  2. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve niet vormen. Ditzelfde geldt ook voor commanditaire vennoten.

Hoe wordt de oudedagsreserve opgebouwd?

U kunt ervoor kiezen ieder jaar een deel van uw winst te reserveren. Dat is niet verplicht. In 2018 mocht dit 9,44 % van de winst, met  een maximum van € 8.775 zijn. Dit jaar is het vastgesteld op 9,44 % van de winst, met een maximum van € 8.999. U bouwt de reserve persoonlijk op. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. Hoeveel de toevoeging mag zijn. moet u wel zelf berekenen. Zo leuk en makkelijk maakt de Belastingdienst het u ook weer niet.

Wel of geen belastingvoordeel?

Belastingvoordelen zijn altijd leuk maar er is wel een risico verbonden aan de oudedagsreserve. U bent namelijk niet gegarandeerd dat het uitgesteld betalen van de belastingheffing gunstig voor u uitvalt.

"In de jaren dat u een deel van de winst toevoegt aan uw oudedagsreserve, betaalt u minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot uw winst. U betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor u gunstig is." - Belastingdienst

Als het gunstig voor uitvalt, is dat uiteraard  mooi meegenomen maar juist het risico dat het ongunstig uitvalt, moet u niet willen lopen.

Handige boekhoud app om fouten te voorkomen

Om erachter te kunnen komen of u voor de oudedagsreserve in aanmerking komt en of het voor u gunstig is om op deze manier pensioen op te bouwen als ondernemer, moet uw boekhouding op orde zijn. U kunt niet op basis van een warrige boekhouding de juiste inschatting maken en daarop uw keuze, wel of geen oudedagsreserve, baseren. Op basis van uw winst, maar ook uw verlies kunt u een keuze maken. Uw boekhouding is tegenwoordig met handige boekhoud apps bij te houden. Voor het maken van de meeste berekeningen heeft u niet eens een boekhouder nodig en maakt u zelf de beslissing. En als u toch twijfelt over uw eigen berekening, de meeste boekhoud software programma's bieden u ook de mogelijkheid om samen met een boekhouder te werken in één app.

 

Laatste berichten