Maximaal voordeel met de Meewerkaftrek

MeewerkaftrekDe Meewerkaftrek is een regeling waardoor je belastingvoordeel kunt krijgen. Deze aftrekpost gebruik je als er iemand is die je helpt in je bedrijf en aan wie jij geen volledig loon uitkeert. Die persoon geldt als een fiscale partner, en de overheid wil de inzet van die persoon belonen om ondernemen aantrekkelijk te maken. Lees hier wat de Meewerkaftrek precies inhoudt, in welke situaties je er recht op hebt, en hoe je gebruik maakt van dit ondernemersvoordeel.

Tip: 15 maanden gratis online boekhouden? Dat kan met e-Boekhouden.nl!       Meer informatie

Wat is de Meewerkaftrek?

De Meewerkaftrek zorgt er voor dat je je gemaakte winst over een kalenderjaar naar beneden mag bijstellen. Daardoor wordt de belastbare winst van je bedrijf lager. Dat is voordelig, want de Belastingdienst berekent de inkomstenbelasting die jij verschuldigd bent over jouw belastbare winst. De overheid wil met deze regeling ondernemers waarvan de partner in het bedrijf meehelpt een voordeel geven, en zo het runnen van een bedrijf stimuleren.
 

Voor wie is de Meewerkaftrek?

De Meewerkaftrek is bedoeld voor ondernemers die een fiscale partner hebben die hen helpt in het bedrijf. Het kan gaan om je vriend of vriendin, je echtgenoot of echtgenote, maar ook om een familielid, een vriend, degene waarmee jij samen je bedrijf hebt opgestart of iemand anders die nog steeds actief is voor de onderneming. Het is, net als de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek, een onderdeel van de aftrekpost die we als ondernemersaftrek samenvatten.

De Meewerkaftrek is niet bedoeld voor een medegerechtigde in onderneming. Dat is iemand die recht heeft op betalingen vanuit jouw bedrijf, bijvoorbeeld omdat die persoon er geld in heeft geïnvesteerd. Een medegerechtigde kan geen aanspraak maken op de Meewerkaftrek en op andere onderdelen van de ondernemersaftrek. Een voorbeeld van iemand in deze positie is een commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap.
 

Wanneer kan je als ondernemer gebruik maken van de Meewerkaftrek?

Er zijn een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te mogen maken van de Meewerkaftrek.
 
 • Je bedrijf moet zijn ingeschreven bij de KvK. Ook moet je als ondernemer bekend zijn bij de Belastingdienst, en dat is niet altijd het geval als je je bedrijf hebt ingeschreven bij de KvK. Als je dat niet precies weet, neem dan het zekere voor het onzekere, anders kan je behalve de Meewerkaftrek nog meer gunstige regelingen en belastingvoordelen mislopen.
   
 • De tweede eis is dat jij zelf voldoet aan het urencriterium – je moet in het betreffende jaar minimaal 1225 uur aan je bedrijf besteed hebt. Het gaat daarbij niet alleen om arbeidsuren, maar bijvoorbeeld ook om de uren die je aan administratie en reizen hebt besteed. De Belastingdienst kan je om een urenregistratie vragen om te controleren of je aan het urencriterium voldoet.
   
 • De derde eis is dat je partner ook een bepaald aantal uur voor je onderneming in de weer is geweest. Het gaat hierbij om een minimum van 525 uur, en die moeten onbetaald zijn gebleven – of de totale vergoeding die jij aan je partner hebt gegeven moet onder de €5.000 liggen. Je partner hoeft over het vergoede bedrag geen belasting te betalen als het onder de €5.000 ligt – het telt voor de Belastingdienst namelijk niet als inkomen.

Hoe hoog is de Meewerkaftrek?

De hoogte van de Meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uur dat je partner meehelpt in je bedrijf. Het minimumaantal uren dat hij of zij gewerkt moet hebben is 525 – in dat geval mag je 1,25% van je gemaakte winst aftrekken. Maar hoe meer uren je partner helpt, hoe hoger het percentage wordt dat je van je winst mag afhalen. In de volgende tabel zie je hoe hoog de Meewerkaftrek is bij een bepaald aantal gewerkte uren van je fiscale partner.
 
 • Als je partner minder dan 525 uren voor je bedrijf heeft gewerkt kan je geen gebruik maken van de Meewerkaftrek.
 • Als je partner 525 tot 875 uren voor je bedrijf heeft gewerkt, mag je 1,25% van je winst aftrekken.
 • Als je partner 875 tot 1225 uren voor je bedrijf heeft gewerkt, mag je 2% van je winst aftrekken.
 • Als je partner 1225 tot 1750 uren voor je bedrijf heeft gewerkt, mag je 3% van je winst aftrekken.
 • Als je partner meer dan 1750 uren voor je bedrijf heeft gewerkt, mag je 4% van je winst aftrekken.

Vergeleken met andere regelingen zoals de MKB-winstvrijstelling (waardoor je 14% van je winst mag aftrekken) is de Meewerkaftrek aan de lage kant. Toch kan deze aftrekpost je, vooral samen met andere voordelen, flink wat belastingvoordeel opleveren over de loop van het jaar. Een voorwaarde om de regeling te kunnen gebruiken is wel dat je onderneming winstgevend is. Als je bedrijf (bijvoorbeeld in de opstartfase) nog niet rendabel is, heb je op dat moment (nog) niets aan de Meewerkaftrek.
 

Meewerkaftrek berekenenHoe pas ik de Meewerkaftrek toe?

Je kan de Meewerkaftrek laten gelden over elk kalenderjaar waarin je een partner hebt, en waarin je aan de eisen voor de regeling voldoet. In de aangifte voor de inkomstenbelasting voor dat jaar worden je een aantal vragen hierover gesteld, en als je de juiste opties aanvinkt, wordt de juiste hoogte voor de Meewerkaftrek over je winst berekend. Als je een boekhoudprogramma gebruikt om je belastingaangifte te doen, zorgt de software ook dat je de goede keuzes aanvinkt. Zo’n programma helpt je bovendien om beter te begrijpen waarom je recht hebt op regelingen als de Meewerkaftrek, en wat voor voordelen die je opleveren.

De Meewerkaftrek is een regeling die onder de ondernemersaftrek valt. Dat betekent dat je hem samen met andere regelingen kunt toepassen. Voorbeelden daarvan zijn de Startersaftrek, de Zelfstandigenaftrek en de Fiscale Oudedagreserve. Laten we even een rekenvoorbeeld bekijken hoe die regelingen combineren.
 
 • Laten we zeggen dat je in 2022 een winst van €10.000 hebt geboekt met je bedrijf, na aftrek van de gemaakte kosten. Om je fiscale winst uit te rekenen ga je gebruik maken van zowel de Meewerkaftrek, de Startersaftrek en van de Fiscale Oudedagreserve .
 • Het bedrag voor de Startersaftrek is in 2022 €2.123. Je wil ook de Meewerkaftrek gebruiken, en je partner heeft 1.000 uur voor je bedrijf gewerkt, zodat je 2% = €200 van je totale winst mag afhalen.
   
 • €10.000 – (€2.123 + 200) = €7.677. Van het restantbedrag zet je €1.000 opzij voor de Fiscale Oudedagreserve, zodat je winst omlaag gaat naar €6.677.
 • Dit is het eindbedrag van jouw fiscale of belastbare winst, en hierover gaat de Belastingdienst bepalen hoeveel inkomstenbelasting jij moet betalen. Dat bedrag is bijna exact twee derde van de totale winst, zodat je uiteindelijk flink wat minder belasting hoeft te betalen over dit jaar.
Vind je dit rekenvoorbeeld ingewikkeld en snap je nog niet goed hoe jij voordeel kan krijgen van de Meewerkaftrek? Een modern boekhoudprogramma helpt je om je belastingaangifte in te vullen. Deze programma’s staan vol nuttige en begrijpelijke info, waardoor je beter snapt wat je aan het doen bent en op welke voordelen je recht hebt in jouw situatie.


 

Laatste berichten