BelastingvoordeelZo leidt het urencriterium tot maximaal belastingvoordeel

Als (startende) ondernemer heb je er vast al eens van gehoord: het urencriterium. Het is niet vreemd dat je dit criterium kent, het voldoen aan deze norm kan namelijk leiden tot duizenden euro’s belastingvoordeel! Heb je hier nog nooit van gehoord, of weet je niet precies wat het inhoudt? Lees dan snel verder. Hieronder lees je hier namelijk alles over, wat de fiscale voordelen zijn en hoe je aantoont dat je aan dit criterium voldoet.


Tip: 15 maanden gratis online boekhouden? Dat kan met e-Boekhouden.nl!       Meer informatie

UrencriteriumWat is het urencriterium nu precies?

We beginnen bij het begin. Het urencriterium is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een fiscale aftrekpost op je winst uit onderneming en bestaat onder meer uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Door deze aftrekposten heb je fiscaal gezien minder winst uit onderneming en geniet je een belastingvoordeel. Het is voor een ondernemer dan ook gunstig om aan het urencriterium te voldoen. Je voldoet hieraan, indien je aan onderstaande twee voorwaarden voldoet:
  • Je besteedt in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je ondernemingen. Hierbij maakt het niet uit of je één onderneming hebt of meerdere, de Belastingdienst kijkt naar jou als ondernemer. Daarom mag je alle uren bij elkaar optellen die jij als ondernemer hebt gewerkt.
  • Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld aan een baan in loondienst. Indien je in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was, dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Bij deze voorwaarden zijn enkele zaken belangrijk om te benoemen.

Het kan zo zijn dat je niet het hele jaar ondernemer bent, bijvoorbeeld omdat je je onderneming pas halverwege het kalenderjaar hebt opgericht. Indien dit het geval is, dan moet je alsnog minimaal 1.225 uren ondernemen om aan het criterium te voldoen. Je mag de 1.225 uren dus niet herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent. Schrijf je je bijvoorbeeld per 1 december van een bepaald jaar in bij de kamer van koophandel, dan is het niet meer mogelijk om voor dat jaar aan het urencriterium te doen. Dat klinkt misschien alsof dat zonde is, maar eigenlijk maakt het niets uit. In die laatste maand van het jaar zal je winst waarschijnlijk niet heel groot zijn en betaal je sowieso weinig belasting. Als je bedrijf het jaar daarop succesvol is, heb je juist maximaal voordeel van de belastingvoordelen waarvoor je aan het urencriterium moet voldoen.

Een tweede opmerking is dat het aantal gewerkte uren niet de enige voorwaarde is voor het krijgen van bepaalde soorten ondernemersaftrek. Zo moet je in het geval van de zelfstandigenaftrek ook ondernemer zijn. De Belastingdienst merkt niet iedereen met een onderneming aan als ondernemer, maar kijkt naar de werkelijke situatie. Je moet ondernemer in fiscale zin zijn, het ingeschreven zijn bij de KvK is op zichzelf staand niet voldoende. Een goede indicator of je als ondernemer wordt aangemerkt, is het lopen van ondernemersrisico’s. Dit zijn risico’s die je niet hebt als je bijvoorbeeld in loondienst bent. Denk hierbij aan de situatie dat je afnemers je facturen niet betalen. Dit is een risico wat een ondernemer wel loopt, maar iemand in loondienst niet.

Wanneer geldt een lager urencriterium?

In een enkel geval is het urencriterium verlaagd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze specifieke vorm van startersaftrek is, net als bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, een vorm van ondernemersaftrek. Je voldoet hieraan als je als ondernemer minimaal 800 uren aan je onderneming besteedt. Doel van deze aftrek is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven als startende ondernemer. De hoogte van deze aftrek is onder meer afhankelijk van hoe vaak je hiervan in de vijf voorgaande jaren gebruik hebt gemaakt, maar is nooit hoger dan de behaalde winst.

Welke uren tellen mee?

Deze vraag kan kort en bondig beantwoord worden. Alle uren die je besteedt aan je onderneming, tellen mee. Dit betekent dat niet alleen de uren die je in rekening brengt bij je klanten of de uren die je in je winkel staat meetellen, maar dat ook zogenaamde indirecte uren meetellen. Hierbij kan je denken aan de uren die je besteedt aan het opstellen van offertes, het bijhouden van je administratie, het wassen van je bedrijfskleding, vergaderingen, brainstormen, informatie zoeken, leveranciers zoeken etc etc.

Aan de uren die meetellen zit een enkele beperking. Deze beperking heeft betrekking op de uren welke je wel beschikbaar bent voor je onderneming, maar geen werkzaamheden verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefonische bereikbaarheid: als je in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar bent voor noodgevallen maar nooit gebeld wordt, dan tellen deze uren niet mee.

Hoe toon je aan dat je aan het criterium voldoet?

TijdregistratieDe titel van deze paragraaf is eigenlijk onjuist. Aantonen is namelijk een juridisch begrip, wat hier niet van toepassing is. Als ondernemer moet je niet aantonen, maar aannemelijk maken welke uren je aan je onderneming hebt besteed. Dit betekent dat het bewijs dat je moet aanleveren minder zwaar is dan wanneer je het zou moeten aantonen.

Dat aannemelijk maken geen zware vorm van onderbouwen is, blijkt wel uit de wijze waarop je als ondernemer je uren aannemelijk kan maken. Dit is namelijk vormvrij. Het is niet voorgeschreven hoe je dit moet doen. Je kan het bijvoorbeeld doen aan de hand van je agenda, als je daarin hebt opgeschreven wanneer je welke werkzaamheden hebt verricht. Het kan echter ook aan de hand van andere gegevens, zoals offertes, urenbriefjes en zaken welke in je boekhoudprogramma zijn geregistreerd. De Belastingdienst controleert steekproefgewijs of je gewerkte uren onderbouwd zijn.

Hoe werkt het bij een vennootschap onder firma?

Je kunt ondernemersaftrek krijgen als je ondernemer bent. Dit ben je bijvoorbeeld als je een eenmanszaak hebt, maar ook als je vennoot bent in een vof. In beginsel zijn de regels omtrent de ondernemersaftrek niet anders voor de vennoten van een vof, echter zijn er wel uren die niet meetellen indien je als ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. Dit is het geval als je een vof hebt met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of met huisgenoten. Niet alle uren tellen mee voor het criterium indien:
  • De vof is ongebruikelijk en je verricht voor 70% of meer werkzaamheden welke kwalificeren als ondersteunend. Dit is het geval op het moment dat niet-verbonden personen niet zo’n vof zouden zijn aangegaan. Een voorbeeld hiervan is een vof tussen een huisarts en doktersassistent.
  • Je geniet geen winst als ondernemer, maar de verbonden personen doen dit wel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ondermaatschap.

Indien je vennoot bent in een vof, gelden dus in beginsel dezelfde regels als voor een ondernemer met een eenmanszaak. Vorm je een vennootschap met bijvoorbeeld je partner, dan moet je opletten bij het doen van je belastingaangifte: in dit geval zijn er aanvullende regels van toepassing.

Tot slot

Samenvattend is het urencriterium een voorwaarde voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Hierdoor betaal je als ondernemer minder inkomstenbelasting en loont het om je gewerkte uren als ondernemer te registeren. Op deze wijze maak je aannemelijk aan de Belastingdienst dat je ook daadwerkelijk voldoende uren hebt gewerkt. Voor bepaalde groepen, zoals vennoten in een vof en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gelden er afwijkende regels. Bij het doen van je belastingaangifte is het daarom altijd verstandig om goed te kijken welke regels in jouw situatie van toepassing zijn, zodat je ook daadwerkelijk van je ondernemersaftrek en je fiscaal voordeel kan genieten.


 

Laatste berichten