Zo betaal je als ondernemer minder belasting via de startersaftrek

Als startende ondernemer krijg je vooral in het eerste jaar te maken met tal van investeringen en kosten. Want voordat je daadwerkelijk van start kunt gaan, loop je tegen aardig wat uitgaven aan, gepland én ongepland. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van je bedrijf, materialen en apparatuur, en misschien een computer of laptop, een boekhoudprogramma of een bedrijfsauto. En als je een winkel begint moet je wellicht een complete collectie inslaan.
Tip: 15 maanden gratis online boekhouden? Dat kan met e-Boekhouden.nl!       Meer informatie

Al met al zijn dat kosten die er aardig inhakken, waardoor de start van een nieuw bedrijf een behoorlijke bres in je financiën kan slaan. Om je daarin tegemoet te komen reikt de overheid je de helpende hand met bepaalde belastingvoordelen, waaronder de startersaftrek. Een speciale regeling die inhoudt dat je de eerste jaren van de het bestaan van je bedrijf minder belasting hoeft te betalen. En dat belastingvoordeel kan een prettig steuntje in de rug zijn bij het opbouwen van je bedrijf.

De financiën en fiscale regels van een onderneming

Begrijpelijk, als je net begint met je bedrijf ben je niet direct bezig met belastingzaken. Je hebt wel andere dingen aan je hoofd! Bovendien zijn de meeste ondernemers niet bepaald dol op fiscale zaken, die vaak onderaan het prioriteitenlijstje staan. Want ze gaan voor het ondernemen zelf en daarom kiezen ze ervoor om de financiële zaken aan een boekhouder of accountant over te laten. Op zich is dat natuurlijk prima. Maar toch is het van belang ook zélf inzicht te krijgen in de prognoses en cijfers van je bedrijf. Én om goed op de hoogte te zijn van de fiscale regels en de voordelen waar je recht op hebt, zoals de startersaftrek. Want dat kan je veel geld schelen.

Wat is dat precies, de startersaftrek?

Deze aftrekpost is in het leven geroepen om startende ondernemers fiscaal te ondersteunen. Een door de overheid geïntroduceerde regeling die bedoeld is om nieuwe bedrijven, die het in het begin soms moeilijk hebben, bij te staan en te stimuleren door voordelen voor de inkomstenbelasting te bieden. Daarmee levert de overheid een bijdrage in het geven van impulsen aan werkgelegenheid, economie en innovaties; een belangrijke factor in de groei van de totale economie.

De startersaftrek is echter geen zelfstandige aftrekpost omdat hij als aanvulling op de zelfstandigenaftrek wordt ingezet. Mits ze aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldoen geldt deze regeling dan ook voor alle ondernemers. De zelfstandigenaftrek was jarenlang een vast bedrag van € 7.280 per jaar, maar vanaf 2020 wordt deze stapsgewijs afgebouwd, tot € 3.240 in 2036. Het huidige bedrag in 2022 bedraagt echter nog altijd € 6.310,-, terwijl de startersaftrek, die daarbovenop komt, is vastgesteld op € 2.123,-. Daarmee loopt deze aftrekpost op tot een bedrag van € 8.793, al zal dat in de praktijk nooit hoger zijn dan de daadwerkelijke winst. Desondanks maakt deze regeling het voor de startende ondernemer een stuk aantrekkelijker om een bedrijf te beginnen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de startersaftrek?

Als startende ondernemer heb je recht op de startersaftrek als je een zelfstandig ondernemer bent en aan het urencriterium voldoet van 1225 uur per jaar. Daarnaast zijn er nog een paar aanvullende voorwaarden, die we stuk voor stuk even onder de loep nemen:

Je bent zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer voor de fiscus heb je geen dienstverband, ook niet met opdrachtgevers. Je bepaalt zelf welke opdrachten je wel of niet aanneemt. En je maakt ook zelf uit hoe je je tijd indeelt en hoe jij je werkzaamheden uitvoert, natuurlijk in overleg met je klant. Daarnaast moet je bedrijf renderend zijn, en dien je ondernemingsrisico te lopen, anders beschouwt de fiscus je werk als hobby. Die criteria van onafhankelijkheid gelden ook voor een zzp’er, een eenmanszaak of een maatschap, als ze aanspraak maken op deze aftrek. Je inschrijving bij de Kamer van Koophandel bevestigt jouw status als zelfstandig ondernemer.

De startersaftrek geldt voor maximaal vijf jaar

De aftrek kan alleen toegepast worden voor de resultaten van de eerste vijf jaren van je bedrijf. Daarin kun je deze aftrekpost dan maximaal drie keer toepassen. Dat houdt in dat je in drie verschillende jaren de aftrek kunt verhogen met € 2.123. De regeling geldt alleen als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen eigen onderneming hebt gehad.

Je voldoet aan het wettelijk urencriterium

Als je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming besteedt, voldoe je aan het vereiste urencriterium. Dit aantal uren is de door de Belastingdienst gehanteerde norm om voor de startersaftrek in aanmerking te komen. Onder die uren vallen niet alleen declarabele uren, die je bij een opdrachtgever kunt factureren, maar ook alle andere uren die je je inzet voor je bedrijf, zoals voor administratieve taken, netwerken en studies of trainingen. Als je minder uren maakt, heb je geen recht op aftrek, ook niet als je pas laat in je eerste kalenderjaar bent gestart, in september bijvoorbeeld. In dat geval kom je wellicht niet aan de benodigde 1225 uren, zodat je dan misschien beter kunt besluiten om dat jaar over te slaan en de aftrek door te schuiven. Dat mag.

Uitzonderingen op het urencriterium

In sommige gevallen geldt echter wel een uitzondering voor het vereiste aantal uren, zoals het starten vanuit een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid situatie. Om dan aanspraak te maken op de startersaftrek geldt een urencriterium van 800 uur. Ook bij zwangerschap gelden afwijkende regels: in dat geval worden de niet gewerkte uren tijdens je zwangerschapsverlof (maximaal 16 weken) toch meegerekend als gewerkte uren.

Een eigen bedrijf beginnen

Een onderneming starten is een heel avontuur, waarin je vaak een stuk eigen geld investeert en tevens de zekerheden als werknemer (deels) opgeeft. Daartegenover staan veel voordelen: je krijgt de mogelijkheid je droom na te jagen, kansen pakken en je eigen successen te bepalen. Die vrijheid maakt ondernemen aantrekkelijk, maar tegelijk ook spannend, want de opbrengst kan soms tegenvallen, die eerste jaren. Op papier lijkt de startersaftrek van € 2.123 misschien maar een beperkt voordeel, maar vergis je niet! Deze aftrekpost levert je namelijk ook een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel op, dat juist in de startperiode goed van pas komt en je meer armslag biedt. Dus maak je adviseur of accountant erop attent dat je een startende ondernemer bent, zodat hij gebruik kan maken van de regelingen die hiervoor zijn opgetuigd. Voordelen waarmee jij het best haalbare uit je onderneming haalt!

Laatste berichten