Blog

Mobiele boekhoudapps worden steeds vaker gebruikt door ZZP’ers

Het aantal gebruikers van boekhoudapps blijft stijgen. Vooral ZZP'ers stappen over op online boekhouden en kiezen vaak voor een programma wat ook een app aanbiedt. Het is natuurlijk ook heel handig! Onderzoek naar boekhoudapps Wat ook handig is, om te weten wat de stand van zaken is wat betreft boekhoudapps. Onderzoek was in de ogen van Capterra nodig omdat er altijd ruimte is voor verbetering. "bieden deze boekhoudprogramma’s ook echt de steun die ze beloven? Welke functies van onze boekhoudprogramma’s gebruiken we wel of juist niet (genoeg)? Welke problemen ervaren ondernemers met hun boekhoudprogramma? En hoeveel is men bereid om aan een boekhoudpakket uit te geven?" Het onderzoek was niet gericht op ieder type ondernemer. "Voor dit onderzoek ondervroegen we zzp’ers en mkb’ers uit allerlei branches. Alle geselecteerde deelnemers doen de boekhouding voor hun werk geheel zelf (50%) of gedeeltelijk zelf, d.w.z. in combinatie met een externe boekhouder of accountant (50%). Bovendien gebruiken ze allemaal een online boekhoudprogramma of een on-premise boekhoudpakket en geen Excel of Sheets. De 94 gekwalificeerde [...]

Accountancy expo 2019, what’s new?!

Op 18 juni j.l. heeft het jaarlijkse event Accountancy Expo weer plaats gevonden. Deze bijeenkomst draaide weer om het prijsgeven van allerlei nieuwtjes op het gebied van boekhouden. In deze blog geven wij jou een impressie van die dag, inclusief de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatief en online boekhouden. Accountancy Expo 2019 in een notendop Gratis en toch levert het boekhouders en accountants veel op. Een bezoek aan de Accountancy Expo is daarom ieder jaar, binnen dit vakgebied. een must. Ook dit jaar bleek dit het geval. Ruim 1200 bezoekers kwamen af op dit evenement om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste releases van software, tools en platforms op het gebied van accounting. En dat is ook niet zo gek. Zo waren er in totaal 32 sprekers, 97 exposanten en konden bezoekers 27 verschillende sessies bijwonen. Dat is wel een goedgevulde agenda! Een leerzame dag, die ook nog casual was want de stropdas mocht u thuis laten. Ook eens een keer fijn. Voor een [...]

Fiscus onder vuur vanwege slechte communicatie

Communicatie is het sleutelwoord waardoor de Belastingdienst, onze fiscus, onder druk staat. Er is namelijk op het gebied van communicatie heel veel commotie ontstaan. De fiscus communiceert niet of nauwelijks en wanneer er communicatie nodig is, bij bijvoorbeeld een ingewikkelde vraag, wordt u slecht geïnformeerd. Brieven raken zoeken, maar mailen kan ook niet. Bellen is dan de enige optie. Kortom, de fiscus is aan vernieuwing toe. In deze blog meer over wie dit vinden en waarom. Commerciële belastingadviseurs zijn niet te spreken over de fiscus Het gaat niet zo goed met de relatie tussen commerciële belastingadviseurs en de Belastingdienst. Het contact verloopt zo slecht dat nu het moment is aangebroken er iets aan te veranderen. Het moet natuurlijk niet verslechteren. Leuker kunnen ze het niet maken, toch? "Gemiddeld geven belastingadviseurs de kwaliteit van de dienstverlening van de fiscus het rapportcijfer 5,9. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Register Belastingadviseurs (RB) onder zo'n 3000 leden. "Vorige keer was het al niet best en [...]

SEPA en ondernemen

Zowel privé als zakelijk heeft SEPA invloed op uw financiële betalingsverkeer. Sinds de introductie van SEPA, in 2014, is er geleidelijk veel veranderd. Ondernemers hebben geprofiteerd van de invoering van SEPA. De vooruitgang gaat voort en zal uw onderneming op positieve wijze ondersteunen. Wat is er gebeurd en wat gaat er nog komen en hoe past u de onderneming aan? Wat is er zoal veranderd sinds de komst van SEPA? Ondernemers merken er weinig van, althans u  ondervindt er geen last van. Een korte lijst van grote aanpassingen in relatie tot SEPA: Met SEPA vervagen de verschillen tussen landen in nationale wet- en regelgeving, processen en kosten; Hieruit kwam de overgang naar IBAN; Ondernemers delen hun IBAN en BIC met u en  met hen. Ondernemers nemen nu zowel IBAN als BIC over in de administratie. Weet u niet zeker wat uw IBAN en BIC (SWIFT-code) zijn? "Er zijn verschillende manieren om uw IBAN en BIC op te vragen. Dit kan zowel online als per telefoon en sms. De BIC-code - [...]

Welke rol speelt SEPA in ons betalingsverkeer?

Het betalingsverkeer binnen Europa verandert met de introductie van SEPA, het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. Als het zo drastisch verandert, is het natuurlijk ook voor u handig om te weten wat u te wachten staat. Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. Wat houdt die harmonisatie in? "Het gaat hierbij in eerste instantie om giraal betalingsverkeer en betalingen met betaalkaarten en credit cards, en om de interbancaire betaalsystemen die deze betalingen mogelijk maken. Maar op termijn blijft het daar niet bij: de eerste stappen naar harmonisatie van mobiel betalen (betalen met je mobiele telefoon) zijn inmiddels gezet". Kunt u zich de tijd nog herinneren dat een overboeking naar een vreemde bank dagen duurde en dat men nooit met zekerheid kon zeggen wanneer het geld bij de ontvanger zou worden bijgeschreven? Overboekingen verzenden en ontvangen binnen 5 seconde Stelt u zich [...]

Kent u Digipoort al?

Bij Digitale Overheid hoort Digipoort. Overheidsinstanties kunnen in het digitaliseringstraject niet achter blijven. Bovendien moet het verzenden van gegevens beveiligd gebeuren. Daar zorgt Digipoort voor. Hoewel u deze naam weinig tegenkomt, is het van belang te weten op welke manier uw data wordt verzonden en gewaarborgd. Daarom vertellen wij u graag meer hierover in deze blog. Digipoort in een notendop Omdat veel overheidsinstanties ervan gebruik maken, heeft Digipoort allerlei functionaliteiten. Te veel om op te noemen. Daarom leggen wij de focus op de kern en wat voor u van belang is. "Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor.  Digipoort ontvangt het bericht; controleert het bericht op een aantal eisen ; bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de ontvangst van het bericht. Met Digipoort automatiseren organisaties belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen". Mocht u zelf gebruik willen maken van dit systeem, dan is dit helaas niet mogelijk want het is alleen voor overheden die bedrijfs- en [...]

Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR), heeft u daar al eens wat over gehoord? Met deze methode kunt u gestandaardiseerde financiële berichten geautomatiseerd samenstellen. Dit houdt in dat u er minder werk aan heeft. Maar de SBR is meer en wij vertellen u er meer over in deze blog. Wilt u meer weten over de SBR? Lees dan deze informatieve blog. Wat houdt SBR in? De Belastingdienst maakt gebruik van SBR, maar wat houdt dit eigenlijk in? Wat is dat SBR precies en waar wordt het voor gebruikt? "Met SBR legt u de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. De bedrijfsadministratie is het bronbestand: u kunt de gegevens eenvoudig hergebruiken voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Zo hebt u minder werk aan het samenstellen van de verplichte rapportages". Het is logisch dat de Belastingdienst deze werkwijze erop nahoudt. Zij heeft jaarlijks enorm veel financiële berichten te verzenden die veelal qua inhoud gelijk zijn. Zo krijgt iedereen bijvoorbeeld dezelfde brief met daarin de oproep tot [...]

Oudedagsreserve

De Oudedagsreserve is een manier om als ondernemer een deel van uw winst te reserveren voor uw oude dag. Over dat deel betaalt u geen belasting en dat is natuurlijk een voordeel. Maar is daarmee alles gezegd? Nee, daarom zetten wij in deze blog voor u uiteen wat de Oudedagsreserve nu eigenlijk inhoudt en wie van deze regeling gebruik mag maken. Voorwaarden oudedagsreserve Niet iedere ondernemer komt in aanmerking voor de oudedagsreserve. Er zijn wat voorwaarden waar u aan moet voldoen. U moet voldoen aan het urencriterium. U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Daarnaast moet u meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve niet vormen. Ditzelfde geldt ook voor commanditaire vennoten. Hoe wordt de oudedagsreserve opgebouwd? U kunt ervoor kiezen ieder jaar een deel van uw winst te reserveren. Dat is niet verplicht. In 2018 mocht dit 9,44 % van de winst, [...]

Kent u deze belastingvoordelen al?

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de belastingvoordelen waar zij eventueel voor in aanmerking komen. Zij betalen daarom vaak ook te veel belasting. Bent u op de hoogte van alle belastingvoordelen? Kent u bijvoorbeeld de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) al? Of heeft u al eens gehoord van de Oudedagsreserve? Wij zetten een aantal belastingvoordelen voor u op een rijtje. Belastingvoordelen die u wellicht nog niet kent Niemand betaalt graag te veel belasting, maar als ondernemer ontbreekt het vaak aan tijd, zin en motivatie om eens goed uit te zoeken waar eventueel belastingvoordeel te behalen is. Daarom hebben wij een aantal voor u op een rijtje gezet: 1. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) "Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming." Er zijn wel wat regels aan verbonden, maar als u daaraan voldoet, kunt u de investering aan het einde van het jaar opgeven als aftrekpost. Dat kan oplopen tot 28%! Bron: Belastingdienst 2. Middeling [...]

ZZP’er wordt steeds zelfstandiger met boekhoud apps

ZZP’ers maken steeds meer gebruik van boekhoud apps. Dit heeft ZZP Barometer in samenwerking met MoneyMonk uitgebreid onderzocht. Zij kwamen erachter dat er in 2018 een stijging van 150% heeft plaatsgevonden en dat tegenwoordig niet 16%, zoals in 2017 het geval was, maar 24% van ZZP’ers een boekhoud app gebruikt voor zijn of haar administratie. Maar wie maken gebruiken van zulke apps en waarom? Is het wellicht voor u ook makkelijker om over te stappen? Wie maken gebruik van boekhoud apps? Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat voornamelijk jongere ondernemers gebruik maken van handige boekhoud apps. Dit is natuurlijk met alle nieuwe technologische snufjes het geval, de jongeren nemen graag het voortouw. “Maar liefst 82% van de zzp’ers tussen 25-35 doet zijn administratie in een online boekhoudprogramma, tegenover slechts 18% van de zzp’ers tussen 65-75.” – ZZP Barometer Het is overigens wel zo dat een deel alles zelf doet maar een aantal ZZP’ers doet de administratie samen met de boekhouder. Waarom (jongere) ZZP’ers kiezen voor een boekhoud app Makkelijk en [...]